پایان

۵ سال نوشتن در این صفحه دل کندن از آنرا بسیار دشوار می کند. به هر حال هیچ چیز جاودانه نیست. از همه همراهانی که آشکار و عیان در این سالها همراهم بوده اند سپاسگزارم. یک جای خلوت و دنج برای نوشتن لازم داشتم که دیگر اینجا میسر نبود و آنهایی که مرا می شناسند با یک ایمیل همچنان قدمشان روی چشم من خواهد بود. به امید روزهای خوش.

/ 0 نظر / 53 بازدید